Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ Svaté Pole

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávaní pro školní rok 2021/2022

Provozní řád MŠ Svaté Pole

Školní řád MŠ Svaté Pole

Organizační řád MŠ Svaté Pole

Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022

Stravovací řád školní výdejny MŠ Svaté Pole


Minimální preventivní program MŠ

Ochrana osobních údajů v MŠ Svaté Pole


Rozpočty MŠ Svaté Pole

Informace o zpracování osobních údajů