Řeč a myšlení

23.04.2021

Úkoly pro rozvoj řeči a myšlení nabádají děti k tomu, aby porozumněly

přečtenému textu, dokázaly popsat obrázek, děj, dokázaly samy převyprávět např. pohádku, apod. S rozvojem řeči jde ruku v ruce rozvoj logického myšlení. Když dítě popisuje obrázky, děj, porozumí čtenému - rozvíjí se jeho logické myšlení, slovní zásoba i všeobecný přehled.