Sluchové vnímání

21.04.2021

Úkoly pro rozvoj sluchového vnímání

rozvíjí předpoklady dítěte pro čtení a také je velmi doporučujeme procvičovat dětem s logopedickými obtížemi. Můžeme např. vytleskávat počet slabik, nechat dítě nahlas vyslovit slovíčko podle obrázku a určit 1. hlásku - "Co slyšíme úplně na začátku ?" můžeme výrazněji vyslovovat, aby to dítě lépe poznalo: "Ssssova, Aaaauto, Zzzebra" apod. Těžší je poznávání poslední hlásky ve slově, opět můžete výrazněji vyslovovat Autooo, Lesss, Pesss, Školaaa, apod.