Zrakové vnímání

21.04.2021

Úkoly pro rozvoj zrakového vnímání rozvíjí prostorovou orientaci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti aj.

Písmena, čísla - to jsou symboly, které děti potřebují ve škole rozlišovat zrakem. Dítě může rozvíjet zrakové vnímání např. vyhledáváním a rozlišováním rozdílů na obrázku či v řadě (doporučujeme nechat děti samy vždy pojmenovat a vysvětlit, co je jinak, tím se propojuje zrakové vnímání s myšlením i řečí). U rozvoje zrakového vnímání můžete úkoly také plnit zakrytím jednoho oka a hledáním rozdílů a totéž zopakovat u druhého. Můžete tak odhalit případnou zrakovou vadu dítěte.