GDPR

Mateřská škola Svaté Pole, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky - ID x97w74w, emailem na adrese mssvatepole@post.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec a školu je Ing. Petra Křivonosková, tel. č. 608 191 361, email: poverenec.gdpr@seznam.cz.