Zápis do MŠ

17.05.2023

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.

Platby v MŠ

20.04.2023

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola pro rodiče s dětmi adaptační program.

Děkujeme rodičům, za jejich pomoc v průběhu školního roku - brigády, společné akce, pomůcky pro děti do školky a sponzorské dary.