Zápis do MŠ

03.05.2024

Výsledky zápisu do Mateřské školy Svaté Pole konaného dne 3. 5. 2024

Platby v MŠ

20.04.2023

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola pro rodiče s dětmi adaptační program.

Děkujeme rodičům, za jejich pomoc v průběhu školního roku - brigády, společné akce, pomůcky pro děti do školky a sponzorské dary.