Platby v MŠ

08.11.2022

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Děkujeme rodičům, za jejich pomoc v průběhu školního roku - brigády, společné akce, pomůcky pro děti do školky a sponzorské dary.

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola pro rodiče s dětmi adaptační program.