Články

Platby v MŠ

26.08.2021

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Úkoly pro rozvoj řeči a myšlení nabádají děti k tomu, aby porozumněly

Plněním různých úkolů z oblasti matematických představ podpoříme budoucí matematické dovednosti dítěte.

Úkoly pro rozvoj zrakového vnímání rozvíjí prostorovou orientaci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti aj.