Články

Letošní prázdninový provoz je podle kuchyně v Boroticích do 9. července. Nahlaste prosím učitelkám ve třídách závaznou docházku svého dítěte na tyto dny.

Úkoly pro rozvoj řeči a myšlení nabádají děti k tomu, aby porozumněly

Plněním různých úkolů z oblasti matematických představ podpoříme budoucí matematické dovednosti dítěte.

Úkoly pro rozvoj zrakového vnímání rozvíjí prostorovou orientaci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti aj.