Zápis do

17.05.2023

Zápis dětí do  MŠ  Svaté Pole 

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.

Pro školní rok 2023/2024 je přijímací řízení ukončené.