Povinné informace

Název 

Mateřská škola Svaté Pole

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem mateřské školy je obec Svaté Pole. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a byla zřízena ke dni 11.6.2014.

Předmět činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, a jiném vzdělávání ve znění pozdějším předpisů. 

Organizační struktura

Ředitelka mateřské školy - statutární zástupce: Ing. Kateřina Žižková, Ph.D.

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jana Klimtová

                                       Alice Čikešová 

                                       Silvie Štáfková

                                       Ing. Kateřina Žižková, Ph.D.

Asistent pedagoga:       Bc. Anna Slavíková

Úklid, výdejna jídla:        Jana Routová

Kontaktní spojení

Mateřská škola Svaté Pole

Svaté Pole 14

263 01 Dobříš

Úřední hodiny: pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě v době od 7:00 - 16:30.

Telefonní čísla:  Ředitelka mateřské školy: +420 730 121 368

                          Provozní tel., kuchyně: +420 704 447 688   

Adresa internetových stránek: www.skolkasvatepole.cz

Adresa podatelny: Mateřská škola Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš

Elektronická adresa podatelny: mssvatepole@post.cz

Datová schránka: ID x97w74w

Číslo účtu (pro platby stravného/školného): 107-8212200297/0100  

IČ 03258602

Nejsme plátci DPH.

Rozpočet 

Návrh rozpočtu pro rok 2024

Rozpočet pro rok 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2027

                                      

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027