Naše školka

Mateřská škola Svaté Pole byla zřízena v bývalé budově základní školy. Obec Svaté Pole tuto budovu nově zrekonstruovala a slavnostně uvedla do provozu 1. 9. 2014. 

Původně jednotřídní mateřská škola s kapacitou ve školním roce 2014/2015 - 20 dětí, školní roky 2015/2016 - 2018/2019 25 dětí, je od 1. září 2019 dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 27  dětí.            Do mateřské školy  jsou přijímány děti  ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2,5 let.

 Budova se nachází v klidné části obce, v jejím blízkém okolí je příroda, rybník a dostatek zeleně. Prostory mateřské školy


Přízemí

 • šatna dětí vybavená lavičkami s úložným prostorem na oblečení, boty a bačkůrky
 • jídelna pro děti i paní učitelky
 • kuchyňka pro přípravu dopoledních svačinek a výdej jídla
 • umývárna s WC, umyvadly a sprchovým koutem
 • úklidová komora
 • místnost s prostorem pro personál

První poschodí

 • žlutá třída "Sluníčka" 
 • zelená třída "Žabičky" 
 • umývárna s WC, umyvadly a sprchovým koutem
 • sklad pro materiál

Stravování v MŠ

 • dopolední svačiny dětem připravuje naše paní kuchařka
 • obědy a odpolední svačiny dovážíme z MŠ Borotice


K pobyt venku využíváme

 • školní zahradu - 2 pískoviště, skluzavka, 2 dřevěné domečky, 2 venkovní kuchyňky, lodička
 • koutek pro polytechnické vzdělávání - 2 ponky s nářadím
 • dětské hřiště v obci Svaté Pole a Budínek
 • vycházky do okolí - blízký lesík, rybník, cestičky mezi poli

Naše třídy

Třídy se nachází v prvním patře budovy mateřské školy.  Děti jsou rozděleny podle věku.  Žlutá třída "Sluníčka" od 3 - 4 let  Zelená třída "Žabičky" od 4 - 6 let  

Třídy jsou vybaveny hračkami (podle věkového seskupení dětí), náčiním pro pohybové aktivity (lavička, obruče, překážky, stuhy, kroužky, žebřiny a další) a řadou pomůcek pro účely řízených i volných činností a her dětí.  

SLUNÍČKA
SLUNÍČKA

Paní učitelky

Alice Čikešová

Ing. Kateřina Žižková, Ph.D.

ŽABIČKY
ŽABIČKY

Paní učitelky

Silvie Štáfková

Mgr. Jana Klimtová

Rozvoj naší mateřské školy

Vycházíme a využíváme možnosti, které mateřská škola nabízí:

 • venkovská mateřská škola, přírodní prostředí, děti různého věku (2,5 - 6 let) 
 • okolní příroda jako podnětné prostředí k získání zážitků, které jsou východiskem pro další vzdělávací činnosti, možnost pozorovat, objevovat, zkoumat, experimentovat

Podporujeme rodinný typ školy na venkově (přátelské prostředí příznivé k dětem) a preferujeme zdravý životní styl pro vytváření zdravých životních návyků. Je pro nás důležité vzdělávat děti tak, aby mateřskou školu opouštěly zdravě sebevědomé, zvídavé, samostatné a schopné čelit problémům, které život přináší.

Naším cílem je vytvářet pro děti zdravé a podnětné prostředí naplněné láskou, pocitem bezpečí a důvěrou, kvalitní příprava na další vzdělávání a slušně vychovaný člověk, který se dále uplatňuje ve škole i ve společnosti.  

Naše písnička

My jsme školka Sovička, co má velká očička,
chodíme do školky a jsme velký šikulky.
Jó, moc velký šikulky.
Moc rádi si hrajeme, cvičíme, malujeme,
jsme školka Sovička ze Svatého Políčka, u kostelíčka :)

 Logo mateřské školy