Platby v MŠ

26.08.2021

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 • Pro školní rok 2021/2022 bylo stanoveno školné ve výši 437,- Kč na měsíc.
 • Každému dítěti bude na začátku školního roku přidělen nový variabilní symbol!
 • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) je poskytováno bezúplatně.
 • Platba školného se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100,                                                                                            a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce !!
 • Školné se vybírá za měsíce září - červen.                                                  Nastavte si prosím na toto období trvalý příkaz k úhradě.
 • Školné za měsíc červenec bude vypočteno v poměrné výši podle docházky dítěte.

ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ (stravné)

Ceny jsou platné pro měsíc září 2021. Od října 2021 dojde k navýšení.

Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) do 6-ti let je 39,-Kč na den. 

 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  9,- Kč 
 •                                         oběd:           22,- Kč 
 •                                         svačina:          8,- Kč
 • Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) od 6-ti let je 42,-Kč na den.
 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  9,- Kč
 •                                         oběd:           25,- Kč
 •                                         svačina:          8,- Kč
 • Platba za stravné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce !!


ZÁLOHA NA AKCE V MŠ

 • Částka na úhradu akcí (kulturní akce v mateřské škole, solná jeskyně, výlety apod.) -  pokud bude schválena rodiči na schůzce v MŠ prozatím (vzhledem k současné situaci-nebezpečí nakažení covidem) ve výši 500,- Kč.

 • Záloha na akce - 500,- Kč - platba v hotovosti do 17. září 2021.

 • Vyúčtování akcí za školní rok 2021/2022 do 30. června 2022.