Platby v MŠ

20.04.2023

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 • Pro školní rok 2023/2024 bylo stanoveno školné ve výši 700,- Kč na měsíc.
 • Při platbě školného rodiče uvedou jméno a příjmení dítěte!
 • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci)  a děti s odkladem školní docházky je poskytováno bezúplatně.
 • Platba školného se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce !!
 • Školné se vybírá za měsíce září - červen.                                                  Nastavte si prosím na toto období trvalý příkaz k úhradě.
 • Školné za měsíc červenec bude vypočteno v poměrné výši podle docházky dítěte.

ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ (stravné)

Od 1. 11. 2022 

Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) do 6-ti let je 52,-Kč na den. 

 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  11,- Kč 
 •                                         oběd:          30,- Kč 
 •                                         svačina:        11,- Kč

Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) od 6-ti let je 55,-Kč na den.

 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  11,- Kč
 •                                         oběd:          33,- Kč
 •                                         svačina:        11,- Kč
 • Platba za stravné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce !!