Platby v MŠ

18.09.2020

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 • Pro školní rok 2020/2021 bylo stanoveno školné ve výši 469,- Kč na měsíc.
 • Každému dítěti bude na začátku školního roku přidělen nový variabilní symbol!
 • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) je poskytováno bezúplatně.
 • Platba školného se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100,                                                                                            a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce !!
 • Školné se vybírá za měsíce září - červen.                                                  Nastavte si prosím na toto období trvalý příkaz k úhradě.
 • Školné za měsíc červenec bude vypočteno v poměrné výši podle docházky dítěte.

ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ (stravné)

 • Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) do 6-ti let je 39,-Kč na den. 
 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  9,- Kč 
 •                                         oběd:           22,- Kč 
 •                                         svačina:          8,- Kč
 • Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) od 6-ti let je 42,-Kč na den.
 • Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  9,- Kč
 •                                         oběd:           25,- Kč
 •                                         svačina:          8,- Kč
 • Platba za stravné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce !!


ZÁLOHA NA AKCE V MŠ

 • Částka na úhradu akcí (kulturní akce v mateřské škole, solná jeskyně, výlety apod.) -  byla schválena rodiči na schůzce v MŠ prozatím (vzhledem k současné situaci-nebezpečí nakažení covidem) ve výši 1. 000,- Kč.

 • Záloha na akce - 1.000,- Kč - platba v hotovosti do konce září 2020.

 • Vyúčtování akcí za školní rok 2020/2021 do 30. června 2021.


PLAVECKÁ VÝUKA

 • Termín plaveckého kurzu je plánován od 30. dubna do 25. června 2021
 • Cena lekce je 60,- Kč + doprava
 • Platba u přihlášených dětí bude vybírána v hotovosti v lednu 2020 (předem upřesníme podle počtu lekcí a přihlášených dětí).
 • Plavecká výuka je prováděna skupinově. Z tohoto důvodu není vhodná pro tříleté a mladší děti.