Aktuální informace pro rodiče

30.04.2021

Letní prázdninový provoz

Letošní prázdninový provoz je podle kuchyně v Boroticích do 9. července. Nahlaste prosím učitelkám ve třídách závaznou docházku svého dítěte na tyto dny.

Školné za dobu uzavření MŠ

Přeplatek ze školného bude rodičům vrácen při konečném vyúčtování školního roku 2020/2021 na jejich účet.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, na základě jednání vlády ze dne 29. 4. 2021 bude od pondělí 3. 5. 2021 obnoven provoz MŠ pro všechny děti. Děti se nebudou testovat. Používání respirátorů uvnitř budovy stále trvá (rodiče a ostatní osoby).I nadále však prosíme o důsledné používání dezinfekce při vstupu do budovy školy. V případě, že se nebudou děti cítit dobře a budou vykazovat známky nemoci, tak je prosím nevoďte do kolektivu dětí. 

Před vstupem do mateřské školy si dezinfikujte ruce (dezinfekce je umístěna v blízkosti dveří do školky) a nasaďte si respirátor.

Předávání a vyzvedávání dětí  - vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný pouze v počtu 3 osob (doprovod dítěte) najednou.

Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 se týká prezenční výuka v MŠ pouze dětí , které mají povinné předškolní vzdělávání. 

MŠ uzavřena od 1. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje také osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ošetřovné  od 1. 3. 2021

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Změny v provozu MŠ od 16. února!

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

od 16. února 2021 do odvolání  Předávání a vyzvedávání dětí

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

DĚTI SI OD RODIČŮ PŘEBÍRAJÍ A ZPĚT PŘEDÁVAJÍ RODIČŮM ZAMĚSTNANCI MŠ

(Platí i pro osoby, které mají oprávnění k vyzvedávání dítěte)  VSTUP DO BUDOVY MŠ NENÍ POVOLEN!!!


Jak do školky v zimě

Vážení rodiče, přizpůsobte oblečení dětí do školky podle momentálního počasí (čepice, rukavice, teplé boty a pod.) Palčáky pro děti, které si nezvládnou obléci prstové rukavice!

Trénujte s malými dětmi oblékání a svlékání oblečení. Děkujeme. Kolektiv MŠ Svaté Pole.


Předškoláci a výuka doma

Rodiče předškoláků, kteří si nechávají v době nouzového stavu své děti doma, mají ve školce pravidelně připravené úkoly pro předškolní vzdělávání doma.

PROVOZ MŠ OD 1. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o základních pravidlech provozu mateřské školy od 1. září 2020 zpracovaných podle manuálu MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy sděleny prostřednictvím webových stránek nebo na nástěnce v šatně.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:

  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce. Dezinfekce je k dispozici u  vchodu do MŠ.
  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila roušku.
  • Dítě si před příchodem do třídy umyje ruce v umývárně.

Do mateřské školy je zakázán vstup osobám, které vykazují známky respiračního onemocnění, osobám které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé oči, vyrážka...) nebudou do MŠ přijaty.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšových na spaní, které bude pouze v postýlce.