Aktuální informace pro rodiče

24.10.2021

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání

Fb uzavřená skupina pro rodiče dětí z Mateřské školy Svaté Pole

Schůzka pro rodiče dětí z MŠ

Schůzka pro rodiče dětí z MŠ se koná ve středu 15. září od 16:00 hodin. Přijďte prosím bez dětí. Děkujeme.


PROVOZ MŠ OD 1. ZÁŘÍ 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o základních pravidlech provozu mateřské školy od 1. září 2021 zpracovaných podle manuálu MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy sděleny prostřednictvím webových stránek nebo na nástěnce v šatně.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:

  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce. Dezinfekce je k dispozici u  vchodu do MŠ.
  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila respirátor nebo roušku.
  • Dítě si před příchodem do třídy umyje ruce v umývárně.

Do mateřské školy je zakázán vstup osobám, které vykazují známky respiračního onemocnění, osobám které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé oči, vyrážka...) nebudou do MŠ přijaty.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšových na spaní, které bude pouze v postýlce.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.