Aktuální informace pro rodiče

09.11.2022

Od 1.11. 2022 dochází k navýšení cen stravného. Více informací - Platby v MŠ 


AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rodiče jsou pravidelně aktualizovány na Fb MŠ a na nástěnkách v mateřské škole.


INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKUS ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022.

Od 14. 3. 2022 se ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání

Fb uzavřená skupina pro rodiče dětí z Mateřské školy Svaté Pole

Schůzka pro rodiče dětí z MŠ

Schůzka pro rodiče dětí z MŠ se koná ve středu 15. září od 16:00 hodin. Přijďte prosím bez dětí. Děkujeme.


PROVOZ MŠ OD 1. ZÁŘÍ 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o základních pravidlech provozu mateřské školy od 1. září 2021 zpracovaných podle manuálu MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy sděleny prostřednictvím webových stránek nebo na nástěnce v šatně.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:

  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce. Dezinfekce je k dispozici u  vchodu do MŠ.
  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila respirátor nebo roušku.
  • Dítě si před příchodem do třídy umyje ruce v umývárně.

Do mateřské školy je zakázán vstup osobám, které vykazují známky respiračního onemocnění, osobám které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé oči, vyrážka...) nebudou do MŠ přijaty.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšových na spaní, které bude pouze v postýlce.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.