Aktuální informace pro rodiče

20.04.2023

Organizace školního roku 2023/2024 

Hlavní letní prázdniny začínají 29. června 2024 a končí 1. září 2024

Prázdninový provoz

V době hlavních prázdnin bude MŠ Svaté Pole z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců, v období od 1. 7. 2024 do 25. 8. 2024 UZAVŘENA. Do konce května prosíme všechny rodiče o předání informace, zda budou mít zájem o prázdninovou docházku dětí. Tuto informaci sdělte třídním učitelkám. Děkujeme za spolupráci.

V době uzavření mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy a plánovaných oprav mají zákonní zástupci dětí možnost umístiti své dítě v jiných zařízeních dle živnostenského zákona (v dětské skupině nebo soukromé školce), § 3., odst.2. vyhlášky č. 151/2018 Sb. v pozdějším znění.

Pro školní rok 2023/2024 a 2024/2025 bylo stanoveno školné ve výši 700,- Kč na měsíc. 

Více informací - Platby v MŠ 


Od 1.11. 2022 dochází k navýšení cen stravného. Více informací - Platby v MŠ 


AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rodiče jsou pravidelně aktualizovány na Fb MŠ a na nástěnkách v mateřské škole.


Fb uzavřená skupina pro rodiče dětí z Mateřské školy Svaté Pole