Adaptace dětí

18.08.2022

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola pro rodiče s dětmi adaptační program.

Adaptační program

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

1.týden
1.den v MŠ za účasti rodičů (pouze v případě, že dítě není schopno zůstat ve třídě bez rodičů) - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1,5 hod.              (doporučujeme od 7:30 do 9:00)

2., 3. den nejdéle do 09:00 hod. - bez přítomnosti rodičů                                   (na adaptaci - rozložení docházky, má také vliv, který den začíná školní rok)    

4.,5. den, pokud se dítě dobře adaptuje, může zkoušet delší pobyt.

2., 3. týden
Je možná dopolední docházka s odchodem před obědem - 11:30 hod. nebo po obědě - 12:00 - 12:15 hod. 

od 4. týdne                                                                                                        Pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem od 14:45 hod. (U dětí mladších 3 let doporučujeme celodenní pobyt ve školce nejdříve po prvním měsíci docházky).

Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.