Grafomotorika

10.07.2018

Velká část předškolních dětí ráda kreslí. Jsou ale také děti, které spontánně kreslení nevyhledávají, nebo ho dokonce odmítají. Tyto děti jsou obvykle celkově grafomotoricky neobratné, jejich kresba odpovídá mladšímu věku, linie čar jsou nerovnoměrné, kresba je obsahově chudší.

Pokud se grafomotorika nerozvíjí podle očekávání, je potřeba zaměřit se nejprve na rozvoj hrubé motoriky, dále na rozvoj motoriky jemné a teprve nakonec přijde na řadu grafomotorika. Při grafickém projevu je potřeba postupovat od nejjednodušších bezobsažných prvků, nechat dostatek času na zautomatizování pohybů a dopřát tak dítěti zažít pocit úspěchu.

Grafomotorika se rozvíjí především vytvářením dostatečných podnětů ke kreslení.

Dítě by mělo mít svůj pracovní kout, kde má dostatek papíru a pastelek. U mladších dětí se objevují "čmáranice", které jsou v tomto věku velmi důležité, a dítě by mělo mít k tomuto projevu prostor.

Dítě je potřeba v grafickém projevu podporovat a oceňovat i malé úspěchy.

Některé děti, když jsou negativně hodnoceny, kreslení odmítají a potíže v grafomotorice se prohlubují. Mnoho z těchto dětí má potom obtíže při psaní na počátku školní docházky.

Grafomotorická neobratnost může v dítěti vyvolávat pocity selhání.      Tento pocit je upevňován, když dítě není schopné uspokojit vysoké nároky dospělých a to nejen v oblasti grafomotoriky.

Rozvíjení grafomotoriky dětí je velmi vhodné pro budoucí nácvik psaní. Nejdůležitější je správný úchop tužky (již od počátku, co dítěti dáte do ruky tužku či lžičku). Děti, které správně drží tužku, budou mít menší obtíže při psaní ve škole, např. - nebude je tolik bolet ruka (jako při nesprávném úchopu), nebudou příliš tlačit na podložku a tím se zbytečně unavovat. Někdy mají děti úchop příliš křečovitý - vhodné je před i během "psacích a kreslících" úkolů si ve stoje nebo v předklonu udělat takovou malou rozcvičku pro ruce - protřepávat volně obě ruce současně - kroužit, od zápěstí, loktů, celých paží, atd a opačně - od ramen, paží, loktů po zápěstí. Můžete si při kroužení rukou říkat nějakou veselou básničku např. tuhle O Kouzelníkovi: "Čáry, máry, čáry fuk, ať jsi holka nebo kluk, naučím tě kouzla, triky, ententýky - dva - špalíky, z kapsy tahat kapesníky".