BAREVNÝ ROK

30.08.2020

BAREVNÝ ROK

Integrované bloky ŠVP


ZÁŘÍ
ZÁŘÍ

Ahoj školko, ahoj děti!

Záměrem bloku je adaptace dětí na nové prostředí(seznámení s novým prostředím a novými kamarády). Děti si osvojují základní společenská pravidla a pravidla chování v mateřské škole, poznávají proměny přírody v odcházejícím létě. Rozvíjíme u dětí citlivost a ohleduplnost k druhým.
PROSINEC
PROSINEC

Vánoční čas

Záměrem je seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, s vánočními koledami a vytvořit klidnou předvánoční a vánoční atmosféru. Děti se aktivně zapojují do výroby dárečků, vánoční výzdoby celé školky a přípravy vánoční besídky. Adventní čas je zdrojem mnoha prožitků, které jsou důležité k posilování vztahů v rodině i mateřské škole.

BŘEZEN - DUBEN
BŘEZEN - DUBEN

Jarní probouzení

Záměrem je seznámit děti se změnami v přírodě spojené s příchodem jara, jarními svátky a tradicemi. Pozorujeme probouzející se jarní přírodu, volně žijící i domácí zvířata s jejich mláďaty a dozvídáme se, jaký mají pro nás užitek. Společně pečujeme o školní zahradu, získáváme povědomí o tom, že
člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a je tedy potřeba se k ní chovat ohleduplně. Připravujeme se s předškoláky na zápis do základní školy. Vzbuzujeme u dětí zájem o knihy a s jejich pomocí probouzíme v dětech zvídavost, představivost a fantazii. Povídáme si o dopravě, dopravních prostředcích a pravidlech bezpečného chování na silnici.

ŘÍJEN - LISTOPAD
ŘÍJEN - LISTOPAD

Barevný podzim

Záměrem bloku je seznámení dětí se změnami v přírodě na podzim, charakteristickými znaky podzimu. Děti si osvojují poznatky o ovoci a zelenině a jejich sklizni, přírodninách, lesních plodech, počasí a o přípravě zvířat na zimu. Vzhledem ke změnám a proměnlivosti podzimního počasí se děti učí tyto změny vnímat a přizpůsobovat se jim. Rozlišují, co jejich zdraví prospívá a škodí - učí se ho chránit (oblečení, pohyb a zdravý životní styl). Při vycházkách děti pozorují zvířata a ptáky a dozvídají se o přípravě zvířat na zimu.


LEDEN - ÚNOR
LEDEN - ÚNOR

Paní zima čaruje

Záměrem je seznámit děti s charakteristickými znaky zimy a objevovat její kouzlo (pozorovat, co dokáže sníh a mráz). Děti se učí, jak pečovat o ptáky a zvířata v zimě. Dále se děti seznamují se zimními sporty a aktivitami na sněhu, osvojují si poznatky o lidském těle a zdraví. K tomuto času neodmyslitelně patří karneval, který je spojený s výrobou masek a poznáváním masopustních tradic a řemesel.

KVĚTEN - ČERVEN
KVĚTEN - ČERVEN

Náš duhový svět

Záměrem je rozvíjet kladný vztah k rodině a mamince (uvědomovat si, jak je pro každého důležitá, chovat k ní lásku a úctu) a společně oslavit tyto významné dny - Den matek, Den rodiny, Den dětí a Den otců. Vnímat, že svět je rozmanitý,
nekonečně pestrý a různorodý (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.). Pozorovat a aktivně si všímat změn v přírodě - kvetoucí stromy, květiny, hmyz, co se děje v půdě, trávě, vodě i ve vzduchu. Připravit se na konec školního roku,
rozloučení s předškoláky, rozloučení se školkou, naladit se na prázdniny - léto, cestování, letní zábava a radovánky.


Pohodová školka

ČERVENEC
ČERVENEC

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz je vázán na dodávku obědů z MŠ Borotice.

  • Budeme si společně hrát, cvičit, kreslit, malovat, zkrátka dělat, co má každý rád.
  • Letní hry a tvoření pro radost i zdobení.
  • Z písku postavíme hrady spolu si hrajeme rádi.

  • Zpíváme si zvesela a jsme pěkná kapela.

  • Společně si zatančíme, hezkou hudbu si pustíme.

  • Holky, kluci dobře ví, kdo si hraje, nezlobí.