Nečekejme, až bude zápis do školy

17.07.2018

Dítě se učí stále

Dítě se učí stále

Při každé hře, při čtení pohádek, povídání si, při každé společné činnosti se vždy dítě něčemu novému přiučí. Procvičováním určité schopnosti rozvíjíte vždy i schopnosti jiné, protože se navzájem prolínají a doplňují. Někdy s pomocí speciálních cvičení pro děti předškolního věku můžeme mnohé dohonit, aniž by musely mít odložený nástup do školy o jeden rok.

Připravujme děti na zápis do 1. třídy společně.

HRAJME SI * A * UČME SE

Co má umět předškolák

 • Své jméno a příjmení
 • Svůj věk
 • Adresu svého bydliště
 • Jména rodičů
 • Zaměstnání rodičů (co dělají)
 • Základní barvy, doplňkové a odstíny
 • Geometrické tvary
 • Počítat do desíti
 • Poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • Přednést básničku
 • Zazpívat písničku
 • Držet správně tužku
 • Vystřihovat jednoduché tvary
 • Nakreslit postavu - všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • Přepsat slovo podle vzoru
 • Názvy: - zvířata: domácí, lesní, exotická, - ovoce, zelenina, květiny,  stromy, - druhy práce a činností dospělých a dětí
 • Vnímat hlásku ve slově
 • Rozložit slovo na slabiky, určit počet slabik
 • Pojmy: - velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
 • Pojmy: - časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
 • Pojmy: - prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo...
 • Dny v týdnu
 • Roční období
 • Předměty denní potřeby
 • Části lidského těla

Důležité!

 • Dbát na správné vyjadřování
 • Mluvit celými větami gramaticky správně
 • Mluvit nahlas a zřetelně
 • Jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky, navštívit logopeda
 • Reagovat na pokyny dospělého ( učitelky )

Sebeobsluha:

 • Samostatné oblékání, svlékání
 • Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
 • Samostatné stolování, jíst příborem

 Hygiena: 

 • mytí, WC, smrkání

 Umět požádat, poděkovat, pozdravit.

     Nezapomínejme, že dítě musí vědět, že ho máme rádi a že se zajímáme o jeho drobné starosti. 
        To vše proto, aby vědělo, že je mezi vámi pevná citová vazba, že má v rodině i v mateřské škole zázemí, pocit jistoty, přátelství a bezpečí.