První dny v mateřské škole

19.08.2019

Začátek docházky do MŠ je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů i zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat.

Vstup do neznámé budovy a do třídy s jiným vybavením a hračkami, než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. 

Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům, naučit se komunikovat s "novou autoritou" - paní učitelkou.

Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak.

Jak dítěti pomoci

 • Zůstaňte s dítětem chvilku ve třídě
 • Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech chvíli ve školce.
 • Budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí.
 • Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ (přečtěte si také - Adaptace dětí)
 • Dovolte dítěti, aby si s sebou vzalo do MŠ svou jednu oblíbenou hračku (nejlépe "plyšáka"). 

Používejte stejné rituály

Každý den vstávejte ve stejnou dobu tak, aby dítě mělo dostatek času pro klidnou snídani a oblékání, cestu do MŠ a aby nebylo zbytečně stresované začátkem vaší pracovní doby.

Voďte dítě do MŠ alespoň zpočátku ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy dítě vyzvednete (po obědě, po svačině, ne jen obecné (brzy, za chvíli, po práci apod.).

Řekněte dítěti, kdo z blízkých osob si pro něj přijde a slib dodržujte.

 • Rozlučte se krátce

Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku nebo otce než pro dítě, proto jej zbytečně nestresujte.

 • Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě v MŠ dělalo a co nového se naučilo.

 • Ujistěte dítě, že jej do MŠ neodkládáte

Vysvětlete mu, že jej máte rádi a že nechodí do MŠ proto, že na ně nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti - vy práci, vaše dítě školku.

 • Komunikujte s učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školy po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

 • Dítě za zvládnutý pobyt v MŠ pochvalte
 • Pozitivně dítě motivujte

Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se v MŠ naučilo.

Co byste nikdy neměli dělat

Buďte důslední a nenechejte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že dítě půjde do MŠ, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.

Nestrašte své dítě mateřskou školou - "počkej, ve školce ti ukážou" a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

Netvrďte dítěti cestou do MŠ, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.

Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Nemocné děti
Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé.
Učitelka v době převzetí dítěte od rodičů má právo dítě odmítnout z důvodu nachlazení, či jiných příznaků. Naší povinností je chránit zdraví dětí!
Zjistíte-li sebemenší příznaky nemoci, nedávejte dítě do kolektivu. Uchráníte tak své dítě před zhoršením nemoci a ostatní děti před možnou nákazou.
Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří.
Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
V mateřské škole se nepodávají žádné léky s výjimkou léků na alergii - na základě písemného vyjádření lékaře.

Milí rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem bezproblémový vstup do předškolního vzdělávání.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší celý kolektiv MŠ Svaté Pole.