Mateřská škola Svaté Pole

    Motto: "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím."  

Co nás čeká 

Informace pro rodiče

Akce MŠ

Z důvodu velké absence dětí jsou prozatím akce v MŠ odloženy na později.

V MŠ se pravidelně čistí prostory MŠ výkonným ozonizérem.

Inspirace - náměty (nápady pro děti a rodiče)

vzdělávací nabídka a nabídka možných aktivit pro děti v době, kdy nemohou navštěvovat naší mateřskou školu (odkazy na zajímavé dětské stránky, pracovní listy k vytištění, básničky, písničky, cvičení a náměty na tvoření).

Inspirace od našich maminek

Volnočasové aktivity nejen pro děti