Školní rok 2023/2024

Projekt ŠABLONY III 

je spolufinancován Evropskou unií.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019829 

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

Kdo nám pomáhá