DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

Inspirace - náměty (nápady pro děti a rodiče)

Vzdělávací nabídka a nabídka možných aktivit pro děti v době, kdy nemohou navštěvovat naší mateřskou školu  (odkazy na zajímavé dětské stránky, pracovní listy k vytištění, básničky, písničky, cvičení a náměty na tvoření). Aktualizace probíhá v době mimořádných opatření, kdy je provoz MŠ přerušen.

Kdo nám pomáhá